The Yakuza killcount

The Yakuza killcounts for Ken Takakura and Robert Mitchum.