Dung Fong Bat Bai: Fung wan joi hei [Swordsman III: The East is Red] (1993) Bodycount Breakdown

Dung Fong Bat Bai: Fung wan joi hei [Swordsman III: The East is Red] (1993) Bodycount Breakdown [CHARACTER KILLS] Dongfang Bubai “Asia the Invincible” (Brigitte Lin) – 111 kills * (Watch here) Officer Gu Changfong (Yu Rongguang) – 1 kill Snow/Fake Asia the Invincible (Joey Wang) – 5 kills Warden of the Holy Altar (Lau […]